Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs: Basal laparoskopi i simulatormiljö

Tredagarskursen i Basal laparoskopi i simulatormiljö ger deltagaren stora möjligheter att träna upp sin visuospatiella förmåga i flera olika specifika laparoskopiska simulatorer. Utbildningen riktar sig till ST-läkare i kirurgi, gärna tidigt under utbildningen, som en introduktion innan praktisk utbildning på patienter påbörjas.

Datum: 8 – 10 juni

Plats: CAMST, Simulatorcentrum, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Kostnad: 8 000 kr, exkl moms. (Fika och lunch ingår i priset.)

Omfattning: 3 dagar. Antal deltagare: 8

Kursansvarig: Ann Kjellin (ann.kjellin@ki.se)

Kurssekreterare: Radmila Mrnjevica 08 585 823 72