Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs: Det akut sjuka barnet

Kursen »Det akut sjuka barnet« ges vid Practicum Clinical Skills Centre, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Datum: 17–18 oktober 2016.

Kursen tillämpar framför allt praktisk klinisk träning kring det sjuka barnet. Fokus ligger på basal fysiologi och omhändertagande vid kritisk sjukdom hos den pediatriska patienten med tyngdpunkt på det initiala omhändertagandet där samarbetet mellan barnläkaren och anestesiologen är av största vikt. Kursen är uppbyggd med simuleringsövningar med barndocka i centrum. Dessa varvas med andra stationer med hands-on-övningar som luftvägshantering, IO-nål, blodgastolkning mm

Kursledare: Ingunn Òlafsdóttir, barnläkare, Enhetsansvarig läkare Barnakuten SUS Malmö. Mattias Bergström, läkare, Anestesikliniken, SUS Malmö.

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till ST-läkare i början av sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård och barn- och ungdomsmedicin men lämpar sig även för ST-läkare inom andra specialiteter var man träffar på akut sjuka barn. Om antalet sökande överstiger kursplatserna kommer omvänd prioritering att praktiseras, dvs. sökande med kortast tid inom specialiteten har företräde.

Kursen hölls första gång hösten 2015. Genomsnittssvaret på frågan »Jag rekommenderar gärna den här kursen till andra« (skala 1-6) var 5,8.

Kursen berör följande delmål:

Anestesi och Intensivvård: 1, 2, 4, 6, 9, 11, 16 och 17.

Barn och Ungdomsmedicin: 2, 4, 5, 11, 14, 16, 17.

Akutsjukvård: 1, 3, 4, 7, 13, 16.

För mer information: ingunn.olafsdottir@skane.se

Tel: 040-33 38 02

Sista anmälningsdag: 10 september 2016.

Anmälan skickas till: annette.kall@skane.se

Pris: 6500 kronor