Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs: Emergency Medicine Core Competences

Emergency Medicine Core Competences

Datum:  10–12 april 2017

Plats: Practicum Clinical Skills Centre, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Emergency Medicine Core Competences är en 3-dagars version av SK-kursen »Akutsjukvård för blivande akutläkare«, som upphör.  Kursen fokuserar på

• det initiala omhändertagandet av kritiskt sjuka patienter i alla åldersgrupper

• differentialdiagnostik, sannolikhetsbedömning och beslutsfattande

• EKG-, syrabas- och neurologisk bortfallstolkning

• basala och avancerade luftvägsåtgärder, intraosseösnål och thoraxdrän, förlossning, ryggrads-, bäckenring- och femurstabilisering

• ledarskap och kommunikation

Kursen erbjuds till blivande akutläkare i Europa.  Det officiella språket under kursen är engelska, men scenario kommer att genomföras på svenska eller övriga språk beroende på deltagarnas språkkompetens.

Svenska blivande akutläkare får kursintyg som uppfyller delmål 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 & 16 enligt SOSFS 2008 eller delmål c1-c3 samt del av delmål a1 + c5-c10 enligt SOSFS 2015.  Deltagare med övriga specialiteter får kursintyg som täcker motsvarande delmål. 

Deltagaravgiften är 6700 SEK. Mer information om kursen finns på www.lucem.info under rubriken EMCC.  Maila annette.kall@skane.se för att få anmälningsblanketten.  Antagandet i kursen görs enligt ”först till kvarn” principen.  Sista anmälnings- och avbokningsdatum är den 17:e oktober för novemberkursen.  Maila gärna Eric Dryver (e_dryver@hotmail.com) om ni har frågor.