Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs – Graviditet, arbete och omgivningsmiljö

En kurs för ST-läkare och nyblivna specialister som belyser de exponeringar i arbete och omgivningsmiljö man behöver känna till och kunna värdera för att göra en riskbedömning vid graviditet. Målgrupp: ST-läkare/nyblivna specialister i arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin. Andra inom området i mån av plats.

Tid: 9–10 december, kl 8.30–16.30.

Plats: Centrum för arbets- och miljömedicin, Solnavägen 4, plan 10, Stockholm. Lokal Tor.

Kursansvariga:

Andreas Viklund, läkare, specialist i arbets- och miljömedicin. E-post: andreas.viklund@sll.se.

Lotten von Sydow, läkare, specialist i arbets- och miljömedicin. E-post: lotten.vonsydow@sll.se.

Anmälan senast den 10 november 2019.