Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs i akut koagulation

  • Datum: 7–9 november 2022.
  • Plats: Scandic Frimurarehotellet, Linköping.

Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare och syftet är att ge fördjupad kunskap inom koagulation, både inom klinik och laboratoriemedicin.

Sista anmälningsdatum är den 6 september.

Mer information: www.ssth.se

Där finns även information om kursen antikoagulationsbehandling för BMA och sjuksköterskor.