Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs i akut koagulation

Kurs i akut koagulation, 2–4 november, Sundsvall, i arrangemang av Svenska sällskapet för trombos och hemostas, SSTH

Patienter med trombos- och blödningsproblematik utgör en stor grupp som berör många yrkeskategorier. Omhändertagandet av dessa patienter kräver en god kunskap om nytta/risk med behandling, utredningsalternativ samt en strukturerad behandling och uppföljning

Speciellt viktigt är det i de akuta situationer som uppstår vid stora livshotande blödningar eller tromboser. Denna kurs fokuserar på handläggandet av de akuta tillstånden inom koagulation

Kursen är granskad och godkänd av Lipus (Lipus-nr 20150094)

För mer information och anmälan, se http://www.ssth.se