Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs i akut och kronisk pankreatit: diagnostik och terapi

Kurs i akut och kronisk pankreatit: diagnostik och terapi, 7–8 oktober, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Kursen vänder sig till blivande gastroenterologer och kirurger samt specialister som vill fördjupa sina kunskaper inom klinisk pankreatologi

Kursansvarig: Stephan Haas

Föreläsningar hålls av kirurger, gastroenterologer, patologer och radiologer som diskuterar patogenes, etiologi, diagnostik, terapi och komplikationer av akut och kronisk pankreatit

För ytterligare information, kontakta e-post: christel.nilsson@ki.se

Anmälan görs senast den 1 september per e-post: stephan.haas@ki.se