Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs i artroskopisk kirurgi – en evidensbaserad intervention

Artroskopisk kirurgi – en evidensbaserad intervention, kurs 1–5 juni, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Kursen riktar sig till ortopedkirurger som efter kursen ska kunna undersöka en typpatient på ett adekvat sätt och bedöma behovet av intervention utifrån ett aktuellt evidensläge. Deltagaren kommer själv att kunna utföra artroskopier i de vanligaste lederna samt utföra enklare terapeutiska insatser

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, workshops samt träning i laboratoriemiljö

Kursansvarig: Christer Rolf

Avgiften är 9 500 kr (exkl moms)

För information, kontakta e-post: Lukas.Berglund@karolinska.se

Anmälan görs per e-post: susanne.olsson@karolinska.se