Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs i basal endoskopi

Kurs i basal endoskopi (gastroskopi, koloskopi), 2–5 mars, Skånes universitetssjukhus, Lund och Malmö

Målgruppen är kirurger, medicinska gastroenterologer, barnkirurger och barnmedicinare som är i början av sin endoskopiska utbildning (ST-läkare och färdiga specialister)

Målsättningen med kursen är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att påbörja träning och tjänstgöring vid enhet för endoskopi. Fokus ligger på konkreta kliniska kunskaper och rikligt med praktisk träning

Kursavgiften är 9 000 kr (exkl  moms)

Kursledning: Martin Lindsten (martin.lindsten@mail.com), Ervin Toth och Anders Bergenfelz

För ytterligare information och anmälan, kontakta Annette Käll, e-post: annette.kall@skane.se eller tel 046-17 14 94. Sista anmälningsdag är den 21 februari

För fullständig kursbeskrivning, se www.lipus.se (Lipus-nr 20140194)