Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs i basal endoskopi

Skånes Universitetssjukhus i Malmö i samarbete med Svensk Gastroenterologisk Förening anordnar kurs i basal endoskopi.

Målgruppen, är medicinska gastroenterologer, kirurger, barnkirurger och barngastroenterologer som är i början av sin endoskopiska utbildning (ST-läkare, specialister) Målsättningen med kursen är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att påbörja träning i gastroskopi och koloskopi vid enhet för endoskopi. Fokus ligger på konkreta kliniska kunskaper, live-endoskopier och rikligt med praktisk träning i simulerad miljö.

Datum: 7-10 november 2016.

Plats: Endoskopimottagningen, SUS Malmö samt Practicum Clinical Skills Center, Malmö.

Kursavgiften är 4 000 SEK exkl. moms (inkl. kaffe, luncher, kursmiddag och kursmaterial).

Kursledningen utgörs av Ervin Toth (ervin.toth@med.lu.se), Gabriele Wurm Johansson och Martin Lindsten.

För ytterligare information samt anmälan (med namn, e-postadress, arbetsplats och fakturaadress) kontakta Ervin Toth på mailadressen ovan. Vi tillämpar principen »först till kvarn«.