Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs i basal endoskopi (gastroskopi, koloskopi)

Välkommen till Kurs i basal endoskopi (gastroskopi, koloskopi)

Datum: 13-16 mars 2017

Plats: Practicum, Barngatan 2B, Skånes universitetssjukhus Lund samt Endoskopienheten, Inga Marie Nilssons gata 49, Skåne universitetssjukhus Malmö.

Målgruppen är kirurger, medicinska gastroenterologer, barnkirurger och barnmedicinare som är i början av sin endoskopiska utbildning (ST-läkare och färdiga specialister). Målsättningen med kursen är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att påbörja träning och tjänstgöring vid enhet för endoskopi. Fokus ligger på konkreta kliniska kunskaper, live-endoskopier och rikligt med praktisk träning i simulerad miljö.

Kursledning: Martin Lindsten (martin.lindsten@mail.com), Ervin Toth och Anders Bergenfelz.

Kursavgift: 10 000 SEK exkl. moms (inkl. kaffe, luncher, kursmiddag och kursmaterial)

Anmälan senast: 2017-02-10 (först till kvarn).

För ytterligare information samt anmälan (med namn, e-postadress, arbetsplats och fakturaadress) kontakta Annette Käll, e-mail: annette.kall@skane.se eller tel: 046-171494.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kurssbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20160105).