Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs i basal endoskopi

Kurs i basal endoskopi (gastroskopi, koloskopi), 24–27 mars, Skånes universitetssjukhus, Lund och Malmö

Målgruppen är kirurger, medicinska gastroenterologer, barnkirurger och barnmedicinare som är i början av sin endoskopiska utbildning (ST-läkare och färdiga specialister)

Kursledning: Martin Lindsten, Ervin Toth och Anders Bergenfelz

Kursen är granskad och godkänd av Lipus. För fullständig kursbeskrivning, se ‹www.lipus.se› (Lipus-nr 20130213)

För ytterligare information och anmälan, kontakta Annette Käll, tel 046-17 14 94, e-post: annette.kall@skane.se