Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs i geriatrik och radiologi

  • Tid: 2–9 september, 2023.
  • Plats: Ile Rousse, Korsika.

Kursen ges i samverkan med Svensk förening för gastrointestinal radiologi och Svenska läkaresällskapet. Kursen har arrangerats flera gånger tidigare och vi har god erfarenhet av att förlägga utbildningen på Hotel Napoléon Bonaparte i Ile Rousse på Korsika.

Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20220154)

Åldrandet är den enskilt viktigaste riskfaktorn för sjukdomar som osteoporos, cancer, hjärt–kärlsjukdom och neurodegenerativa sjukdomar. Gränslandet mellan normalt åldrande och vanliga kroniska sjukdomar hos äldre belyses från flera olika organsystem som gastro-intestinalkanalens sjukdomar, cerebrala och kardiovaskulära sjukdomar, muskuloskeletala sjukdomar och lungsjukdomar samt sarkopeni, skörhet och multisjuklighet.

Kursen omfattar den äldre populationens sjukvårdspanorama och ger hela målgruppen för kursen en ökad geriatrisk kompetens. Stor vikt läggs vid att ta upp alla olika modaliteter (MR-diagnostik, digital bildteknik, CT, ultraljud, Doppler och barium-undersökning) särskilt kring diagnostik och dess kliniska användbarhet på äldre. Kursen är tvärprofessionell och både radiologer och kliniker medverkar.

Kursen geriatrik och radiologi vänder sig till alla kliniskt verksamma läkare, ST-läkare och specialister, som möter äldre patienter inom hälso- och sjukvård.

Sista anmälningsdatum i mån av plats: 2023-07-01

Anmälan och ytterligare information, se kontaktperson: Sölve Elmståhl, solve.elmstahl@gmail.com