Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs i palliativ medicin

Kurs i palliativ medicin (delmål B5 i ST) under kongressen Senior i centrum.

Datum: 8–10 maj,

Plats: Malmö Arena

Introduktionskurs i palliativ vård, för ST-läkare & specialister, som tar upp det palliativa förhållningssättet med en helhetssyn på patient och närstående utifrån ett fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Kursen ger en översikt över smärt- och symptomlindring, prognostiska bedömningar, vård av döende patienter, kommunikation och brytpunktssamtal samt etiska utmaningar i vården i livets slutskede. Föreläsningar varvas med diskussioner utgående från patientfall.

Kursansvarig: Carl Johan Fürst. Föreläsare: Carl Johan Fürst, Marit Karlsson, Carl-Magnus Edenbrandt, Anders Danielsson, Jan Hallström och Anders Birr. Kursen består av fyra obligatoriska delar samt en förberedande instuderingsuppgift: Etiska utmaningar i den palliativa vården, Symtomlindring ur ett holistiskt perspektiv, Smärtlindring i palliativ vård, Samtal och kommunikation inom palliativ vård.

Anmälan & mer information: www.senioricentrum.se