Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs i smärta och smärtbehandling för ST-läkare

Kurs i smärta och smärtbehandling för ST-läkare (framför allt inom anestesi och intensivvård, uppfyller delmål 8) och specialister inom alla specialiteter som är intresserade, 20–22 oktober, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Ur kursinnehållet: Smärtfysiologi, smärtfarmakologi, neurogen och cancersmärta samt barn- och obstetrisk smärta är viktiga delar av kursen, som växlar mellan föreläsningar och workshops

I lärarstaben ingår Peter Dahm, Christopher Lundborg, Olaf Gräbel, Metha Brattwall och Gunnar Eckerdal

Kursavgiften är 6 000 kr plus moms

För mer information, kontakta kursledare Per Nellgård, e-post: per.nellgard@vgregion.se eller kurssekreterare Lukas Lannemyr, e-post: lukas.lannemyr@vgregion.se