Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs i trafik- och körkortsmedicin

Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF) arrangerar kurs i trafik- och körkortsmedicin i Sigtuna, Stora Brännbo. Lipus har granskat och godkänd denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se.

Datum: 14 – 16 maj 2018.

Plats: Stora Brännbo, Sigtuna.

Kursen vänder sig i första hand till färdiga specialister inom olika specialistområden samt till intresserade ST-läkare. I mån av plats kan även personer inom andra yrkeskategorier, som arbetar i trafikmedicinska team, erbjudas att delta.

Ur programmet: Trafikmedicinska aspekter på alkohol- och droganalyser, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, trötthet i trafiken inkl. sömn- och vakenhetsstörningar och trafiksyn kommer att avhandlas. Även rubriker som alkolås, trafik och läkemedel, körkortsmedicinska utredningar samt juridiska aspekter står på schemat. Fallbeskrivningar och utrymme för diskussioner planeras in.

Mer information finns i Lipus kurskatalog samt på STMF-s hemsida, www.stmf.nu.

Kontaktpersoner: Birgitta Stener, birgitta.stener@gmail.com; Britt-Marie Stålnacke, britt-marie.stalnacke@.umu.se; Måns Törnqvist, mans.thornqvist@mtq.se.