Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs i transabdominellt tarmultraljud

Kurs i transabdominellt tarmultraljud, 2–3 oktober, KTC, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Kursen riktar sig framför allt till blivande gastroenterologer och radiologer

Den teoretiska delen avhandlar grundläggande kunskaper om ultraljudsfysik och tarmultraljud med möjlighet för frågor och diskussion

Övningarna syftar till att upptäcka och bedöma patologiska förändringar vid inflammatorisk tarmsjukdom

Föreläsare och instruktörer: Horst Kinkel, Michael Eberhardsson, Johan Lunding, Bo Lindberg och Stephan Haas

Deltagaravgiften är 4 000 kr (exkl moms)

För ytterligare information, kontakta e-post: christel.nilsson@karolinska.se

Anmälan görs senast den 1 september per e-post: stephan.haas@ki.se