Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs – Lära lärarna lära ut

Kursen Lära Lärarna – Hur hur man praktiskt lär ut kliniska färdigheter är den populära kursen Training the Trainers på svenska. Kursen leds av docent Kerstin Sandelin, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, med hjälp av en fakultet från Practicum Clinical Skills Centre, Skånes universitetssjukhus.

Kursen, som ges i samarbete med Patientförsäkringen LÖF och är Lipuscertifierad, riktar sig till lärare (läkare, sjuksköterskor) som undervisar och handleder under grund- och specialistutbildningarna för läkare och sjuksköterskor eller är instruktörer vid praktiska kurser.

Målsättningen är att förmedla både teoretisk och praktisk kunskap om hur man skapar optimal utbildningsmiljö för praktisk undervisning och träning.

Plats: Practicum Clinical Skills Centre, Skånes universitetssjukhus Lund

Datum: 7-8 december 2016.

Språk: Svenska.

Fakultet: Docent Kerstin Sandelin, dr Karolin Isaksson, dr Martin Lindsten, professor Anders Bergenfelz samt dr Björn Rosengren.

Kursavgift: 9 000 SEK (exkl. moms). Kursmaterial, kaffe, lunch och kursmiddag ingår.

Anmälan görs till kurssekreterare Annette Käll annette.kall@skane.se eller via hemsidan: www.practicum.info; (Gå in under kurser; Lära lärarna – instruktörskurs och fyll i anmälningsformuläret.) Sista ansökningsdag är den 3 november 2016.

OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning efter 11 november debiteras full avgift. Information:    anders.bergenfelz@med.lu.se