Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs – Mindful practice för läkare 2017

Kursen »Mindful practice för läkare 2017« har som mål att finna verktyg för ett hållbart arbetsliv. Att öka patientsäkerhet, förebygga utbrändhet samt öka empati och personlig tillfredsställelse. Avsedd för: Svenska läkare alla specialiteter; även barnmorskor sjuksköterskor och psykologer i mån av plats. Kursen ges via SFOG

Datum: 8-11 maj, (mån-tors, v 19) 2017

Plats: Internat på västkusten i havsmiljö

Program: »Mindful practice« är en upplevelsebaserad utbildning för läkare och andra vårdgivare; fokuserad på inre hållbarhet, kommunikation och patientsäkerhet. Utbildningen introducerar deltagaren till mindfulness och presenterar valda delar av den senaste forskningen. Åtta meditationsövningar lärs ut och tränas; andra komponenter är mindful dialogträning samt arbete i narrativ medicin och appreciative inquiry (AI) görs omväxlande i grupp eller individuellt.

Mer information via länken.