Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs: Rehabilitering i en transkulturell kontext

Rehabilitering i en transkulturell kontext – utmaningar och goda erfarenheter

Tid: Tisdagen den 29 november, kl 08.30–16.00

Plats: Transkulturellt Centrum, Stockholm

Kostnad: För verksamheter med SLL-avtal 750 kr, övriga 900 kr, exkl moms (Sista anmälningsdag: 15/11).

Fördjupningsdag för verksamma inom primärvård, psykiatri, socialtjänst, arbetsförmedling samt personal på boende för ensamkommande barn. Kursen regi av Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting, berör rehabilitering i ett transkulturellt sammanhang.  För detaljerat program se www.transkulturelltcentrum.se .

För information kontakta: ann-sofie.edlund@sll.se, tel 123 486 75; joakim.lindqvist@sll.se, tel 123 486 83