Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs: Tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete

  • Tid: 9–21 april 2023.
  • Plats: Medicinaregatan 16, Göteborg.

Kursen »Tjänstbarhetsbedömning inom dykeriarbete« fokuserar på dykerifysiologi och hyperbar medicin och ger behörighet för att utföra hälsokontroller för dykning. Kursen är en uppdragsutbildning och måste därför beställas av en eller flera arbetsgivare (företag eller offentlig verksamhet). Privatpersoner eller personer med enskild firma kan inte beställa kursen.

Efter genomgången kurs erhåller du behörigheten »EDTC level 1 MED Medical examiner of divers« som fastställs av The European Diving Technology Committee. Behörigheten är giltig i fem år och därefter behöver man visa att man har uppdaterat sig med ny kunskap, ny forskning och erfarenhet för att förlänga sin behörighet ytterligare fem år.

Omfattning högskolepoäng: 1,5 hp

Kurskod: MED522

Studietakt: 100 procent under en vecka (två dagar för hemtentamen och tre dagar med föreläsningar och examination).

Pris: 10 000 kr, exkl. moms. Luncher och kaffe ingår. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Länk: https://www.gu.se/medicin/tjanstbarhetsbedomning-for-dykeriarbete