Denna webbplats vänder sig till läkare

Kurs: Vård till asylsökande, nyanlända och papperslösa

Vård till asylsökande, nyanlända och papperslösa

After-work-kurs om bl a: Ny minimilagstiftning kring asyl. Hur ser det ut i vardagen i Stockholm just nu? Får patienten den vård hen har rätt till? Välkommen att lyssna till information och vittnesmål om dagsläget i Stockholms län.

Tid: Måndagen 19 september, kl 17.00–20.00

Plats: Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting

Kostnad: 100 kr (Sista anmälningsdag: 12/9). 

Mer information: ann.johansson-olsson@sll.se, tel 123 486 76

Vidare specificerat program kommer på vår webbplats.