Denna webbplats vänder sig till läkare

Kvalitetsdag för primärvården

Kvalitets-och patientsäkerhetsrådet (SFAM-Q) inom Svensk förening för allmänmedicin anordnar 13:e nationella kvalitetsdagen för primärvården den 24 november. Temat för i år är »Förbättringsarbete i praktiken. Hur gör vi skillnad i vardagen?«

För information om program och ytterligare upplysningar, se Kvalitetsdagens hemsida, eller kontakta Rita Fernholm, rita.fernholm@gmail.com, specialist i allmänmedicin, och tillträdande ordförande i SFAM-Q.