Denna webbplats vänder sig till läkare

Kvinnliga läkare i praktik och politik

Historiska speglingar och samtida reflektioner

  • Datum: Tisdagen 29 november kl 18.00
  • Plats: Palaestra et Odeum, Paradisgatan 4, Lund

År 1923 antog Sveriges riksdag den lag som gav kvinnliga läkare rätt att tjänstgöra på statliga sjukhus. Med hundra års distans – vad har kvinnornas intåg i läkaryrket betytt för svensk sjukvård och sjukvårdspolitik?

Medverkande: Barbro Westerholm, läkare, generaldirektör vid Socialstyrelsen 1979–1985, riksdagsledamot 1988–1999 och 2006–2022; Alexandra Nicolaidis, läkare och PhD i medicinens historia.

Moderator: Margareta Troein, läkare och prof emerita vid Lunds universitet.

Arrangör: Enheten för medicinens historia, Medicinska fakulteten.