Denna webbplats vänder sig till läkare

Kvinnliga läkares förening – extra läkarmöte 8 mars 2019

Kvinnliga läkares förening bjuder in läkare från samtliga specialiteter till ett öppet samtal om vårdbehov och vårdtillgång för patienter med konsekvenser efter sexuella övergrepp.

Tid: 16.30.

Plats: Läkarförbundet, Villagatan 5, Rum Ryggraden.

Moderator: Susanne Bergenbrant Glas, KLF:s ordförande.

Under senare år, och inte minst i kölvattnet av #metoo, har frågan om vårdbehov och vårdtillgång för personer utsatta för sexuella övergrepp diskuterats i olika forum. I debattartiklar och inslag på nationella nyhetssändningar beskriver framförallt representanter från stödverksamhet, jourer, psykologuppropet och idéburen sjukvård ett samhälle som fortfarande inte har erkänt sexuellt utsatta som en egen patientgrupp.

Vi efterlyser nu läkarnas röst i frågan – hur tycker du att utmaningarna och möjligheterna ser ut när det gäller vård till patienter med konsekvenser av sexuella övergrepp? Är de en egen patientgrupp? Behövs specialistvård för patientgruppen? Vad är din erfarenhet från ditt arbete inom din specialitet?

Anmälan sker till styrelsen@kvinnligalakare.se eller via länk.

Preliminärt program: 

Kl. 17-18

KLF:s ordförande välkomnar alla

Kort medicinsk historik: Sexuella övergrepp, perspektiv och kunskapsutveckling, från slutet på 1800-talet fram till idag. Gita Rajan, ledamot i KLF:s styrelse

Patientens perspektiv: Kort nulägesrapport från patientföreningen Medusa och från Rise, Sveriges äldsta stödförening för vuxna som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

Experternas perspektiv: Kort nulägesrapport från ickemedicinska och medicinska experter.

Paus 18-18.30

Kl. 18.30

Samtal mellan kollegor där vi delar erfarenheter kring utmaningar och möjligheter.

Sammanfattning – hur ser beredskap, resurser och strukturer ut för att kunna ge patienter utsatta för sexuella övergrepp god vård ut?

Avslut KLF:s ordförande rundar av och beslut om eventuella åtgärder fattas innan mötet avslutas.

Det är med stolthet KLF bjuder in Sveriges läkare till detta viktiga samtal i Karolina Widerströms anda. Karolina Widerström spelade en viktig roll för att öka läkarkårens förståelse för kvinnors livsvillkor och dess kopplingar till hälsa och sjukdom.

Kvinnliga läkares förening grundades 1916 av läkaren Karolina Widerström.