Denna webbplats vänder sig till läkare

Läkaren inför fattigdomen ställd, seminarium

Läkaren inför fattigdomen ställd, seminarium onsdagen den 29 april, sal F3, Centralblocket, Skånes universitetssjukhus, Lund, i arrangemang av Enheten för medicinens historia

Program

16.30–16.50 Jan Halldin: Socialläkarna – de fattigas försvarsadvokat. Medicinhistoriska aspekter och egna erfarenheter

16.50 Lars-Eric Jönsson: I försörjningsdugligt skick – fattigdomens betydelser i sinnessjukvårdens historia

17.10–17.30 Peter M Nilsson: Läkaren – samarit eller kontrollant? Medicinhistoriska aspekter

18.00–18.30 Paneldiskussion

Fritt inträde. Ingen föranmälan krävs