Denna webbplats vänder sig till läkare

»Läkaren som medicin«

Seminarium med titeln: »Läkaren som medicin«. Det behandlande mötets villkor. Metoden eller personen?

Tid: 29 september 2021.

Plats: IRL: Hörsalen/Sevenbomsalen, Stadsmuseet, Ryssgården, Stockholm, samt digitalt via Zoom

Arrangör: Svensk förening för filosofi och psykiatri och Svenska psykiatriska föreningen. 

Program:                
13.00: Inledande ord. Alexander Wilczek
13.20: Behandlarens olika roller – filosofiska perspektiv. Kalle Grill
13.50: I hjärnan på en behandlare – dyader inom neurovetenskapen. Karin Jensen
14.40: Kaffe
15.10: Bemötandet – endast en etikettfråga? Niels Lynöe
15.50: Arm- och bensträckare.  Jill Taube
16.00: Läkare-patient relationen, erfarenheter av arbete med Balintgrupper i sjukhusmiljö. Jacob Engellau

Alla föredrag följs av 10-15 minuters diskussion.

16.30 – 17.00 Slutdiskussion och sammanfattning. Alexander Wilczek

Medverkande: Jacob Engellau, överläkare i onkologi, leg psykoterapeut och Balintledare. Skånes universitetssjukhus; Kalle Grill, professor i filosofi, Umeå; Karin Jensen, docent, forskare i klinisk neurovetenskap, KI, Stockholm; Niels Lynöe, emeritus professor i medicinsk etik, KI, Stockholm; Jill Taube, psykiater, dansinstruktör, Stockholm; Alexander Wilczek, med dr, KI, psykiater, psykoanalytiker, Stockholm

  • Anmälan görs via e-post till jerker.hanson@telia.com. Kostnad för seminariet är 300 kr. Betalas helst samtidigt med anmälan till konto 4155 02 39879 eller via Swish till 076 345 7911, ev. kontant i dörren. Den som önskar delta via Zoom kommer att få instruktioner och en digital länk skickad till sin e-post senast den 27/9, och behöver vara beredda att ansluta i god tid före start, helst redan 12.30.
  • Se även: https://sffp.se/ och http://www.svenskpsykiatri.se/om-spf/bli-medlem/