Denna webbplats vänder sig till läkare

Läkarinnor – de först utbildade kvinnliga läkarna i Sverige

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap.

  • Datum: 5 oktober kl 18.00.
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg samt Zoom.

Medverkande: Gudrun Nyberg, författare.

Aktuell Zoom-länk för mötet mailas ut den 3 oktober.

Middag 250 kr.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och middagen föranmäl dig till info@goteborgslakaresallskap.se