Länsdiabetesdagen i Region Norrbotten

Länsdiabetesdagen riktar sig till samtliga yrkesgrupper, som handlägger diabetiker inom Region Norrbotten.

Tid: Tisdagen den 13 mars, kl. 9.30–16.00.

Plats: Sessionssalen, Regionhuset, Luleå

Information och anmälan via Insida, Kunskap & utveckling, kurs- och utbildningskalendern. Frågor besvaras av Karina Flodström, 076-145 55 71, karina.flodstrom@norrbotten.se.