Denna webbplats vänder sig till läkare

Laparoskopisk IBD-kirurgi

Laparoskopisk IBD-kirurgi, workshop 27–28 maj 2015, sektionen för kolorektal kirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

»Live« operationer:

• Laparoskopisk bäckenreservoar

• Laparoskopisk kolektomi

• Laparoskopisk tunntarmsresektion vid Mb Crohn

• Föreläsningar med internationell expertis

Kursledare: Winfried Seiler, Mattias Block och Jonas Bengtsson

Deltagaravgiftgen är 3 000 kr

Anmälan görs per e-post: lisbeth.i.larsson@vgregion.se

För ytterligare information, kontakta e-post: winfried.seiler@vgregion.se eller lisbeth.i.larsson@vgregion.se