Denna webbplats vänder sig till läkare

Lära lärarna: Hur man praktiskt lär ut kliniska färdigheter

Kursen Training the Trainers på svenska. Leds av docent Kerstin Sandelin, Karolinska sjukhuset, Solna, med hjälp av en fakultet från Practicum Clinical Skills Centre, Skånes universitetssjukhus. Kursen ges i samarbete med Patientförsäkringen LÖF.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20160196). Kursen riktar sig till lärare (läkare, sjuksköterskor) som undervisar och handleder under grund- och specialistutbildningarna för läkare och sjuksköterskor eller är instruktörer vid praktiska kurser. Målsättningen är att förmedla både teoretisk och praktisk kunskap om hur man skapar optimal utbildningsmiljö för praktisk undervisning och träning.

Plats: Practicum Clinical Skills Centre, Skånes universitetssjukhus,  Lund.

Datum: 10 – 11 maj, 2017

Kursavgift: 9 000 kr (exkl. moms). Kursmaterial, kaffe, lunch och kursmiddag ingår.

Anmälan: Anmälan görs till kurssekreterare Annette Käll annette.kall@skane.se eller via vår hemsida: www.practicum.info. Sista ansökningsdag är den 7 april 2016. (Anmälan är bindande. Vid avbokning efter 13 april debiteras full avgift.

Information: anders.bergenfelz@med.lu.se