Denna webbplats vänder sig till läkare

Lära lärarna – hur man praktiskt lär ut kliniska färdigheter

Lära lärarna – hur man praktiskt lär ut kliniska färdigheter, kurs 9–10 april 2014, Practicum, Skånes universitetssjukhus, Lund

Kursen arrangeras i samarbete med Patientförsäkringen LÖF och riktar sig till läkare och sjuksköterskor som handleder under grund- och specialistutbildningarna för läkare och sjuksköterskor eller är instruktörer vid praktiska kurser

Kursavgiften är 8 000 kr (exkl moms)

Anmälan görs per e-post: annette.kall@skane.se eller tel 046-17 14 94. Sista anmälningsdag är den 10 mars

För ytterligare information, kontakta e-post: anders.bergenfelz@med.lu.se