Denna webbplats vänder sig till läkare

Lära lärarna – hur man praktiskt lär ut kliniska färdigheter

Lära lärarna – hur man praktiskt lär ut kliniska färdigheter, kurs 26–27 november, Practicum, Skånes universitetssjukhus, Lund

Kursen arrangeras i samarbete med Patientförsäkringen LÖF och riktar sig till läkare och sjuksköterskor som undervisar och handleder under grund- och specialistutbildningar eller är instruktörer vid praktiska kurser

Kursavgiften är 9 000 kr (exkl moms)

Anmälan görs per e-post: annette.kall@skane.se eller tel 046-17 14 94

Sista anmälningsdag är den 3 november

För ytterligare information, kontakta e-post: anders.bergenfelz@med.lu.se