Denna webbplats vänder sig till läkare

Lära lärarna – hur man praktiskt lär ut kliniska färdigheter

Lära lärarna – hur man praktiskt lär ut kliniska färdigheter, kurs 21–22 oktober, Practicum Clinical Skills Centre, Skånes universitetssjukhus, Lund

Kursen arrangeras i samarbete med Patientförsäkringen LÖF och riktar sig till lärare (läkare och sjuksköterskor) som undervisar och handleder under grund- och specialistutbildningarna för läkare och sjuksköterskor eller är instruktörer vid praktiska kurser

Kursledare: Kerstin Sandelin

Kursavgiften är 9 000 kr (exkl moms)

Anmälan görs per e-post: annette.kall@skane.se eller via http://www.practicum.info

Sista anmälningsdag är den 30 september