Denna webbplats vänder sig till läkare

Lära lärarna – hur man praktiskt lär ut kliniska färdigheter

Lära lärarna – hur man praktiskt lär ut kliniska färdigheter, kurs 27–28 april, KTC, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Kursen leds av en fakultet från Practicum Clinical Skills Centre, Skånes universitetssjukhus, samt från Karolinska universitetssjukhuset. Den ges i samarbete med Patientförsäkringen LÖF

Kursen vänder sig i första hand till studierektorer och handledare inom det kirurgiska området

För mer information och anmälan, kontakta e-post: annette.kall@skane.se eller se http://www.practicum.info

Sista ansökningsdag är den 1 april