Denna webbplats vänder sig till läkare

Lennanderföreläsningen 2019 – Svenska läkaresällskapet

Lennanderföreläsningen 2019: »Fler avlidna i vårdrelaterade infektioner än i trafiken – det duger inte«

Tid: Tisdagen den 26 mars, kl 18.00–19.30.

Plats: Svenska läkaresällskapet, Klara östra kyrkogata 10, Stockholm.

Årets Lennanderföreläsare: Anders Johansson, docent i infektionssjukdomar, adjungerad lektor vid institutionen Klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet samt överläkare vid Vårdhygien Västerbotten. Han är ordförande i Svenska hygienläkarföreningen.

Resumé: Ungefär fyra patienter avlider varje dag i Sverige där en vårdrelaterad infektion är starkt bidragande. I trafiken dör <1 människa per dag. Det ter sig märkligt att vi läkare pratar så lite om att minska antal döda i vårdrelaterade infektioner. Särskilt idag när vi vet mer än någonsin om metoder som fungerar för att minska risken. När forskningen dessutom har gett oss nya möjligheter att i förväg identifiera de patienter som har störst risk och när infektionerna blir allt svårare att behandla pga. ökad resistens. Den här föreläsningen handlar om att nu är det dags för oss med medicinskt ansvar att lägga i en högre växel. Det här duger inte längre.