Denna webbplats vänder sig till läkare

Lennanderföreläsning 2017: Hysterektomier, att operera bort livmodern

Medverkande: Lena Wijk, överläkare vid Kvinnokliniken i Örebro, berättar om en av de vanligaste större gynekologiska operationerna i världen.

Tid: Den 24 april, kl.18.00–19.30,

Plats: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Mer information på Svenska Läkaresällskapets webb