Denna webbplats vänder sig till läkare

Lex THX

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

  • Tid: onsdagen den 18 januari kl 18:00
  • Plats: Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg samt digitalt.

Föredragshållare: Fil dr Maria Josephson om dr Elis Sandberg och THX.

Aktuell Zoom-länk till mötet mailas ut den 16 januari 2023.

Samkväm-middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kr, betalas med kort på plats.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se