Denna webbplats vänder sig till läkare

Life cycles: Human reproduction, growth and development, Berzelius symposium 89

Life cycles: Human reproduction, growth and development, Berzelius symposium 89, 23–24 april, Malmö, i arrangemang av Svenska Läkaresällskapet, EpiHealth och Center of Excellence for Reproduction and Perinatal Sciences (CERPS)

I organisationskommittén ingår Ulf Kristoffersson, Peter M Nilsson och Elia Psouni 

För mer information och anmälan, se http://www.sls.se/lifecycles