Denna webbplats vänder sig till läkare

Livets resa

Livets resa, AT- och ST-läkarkonferens 20–22 november, Vasakyrkan, Örebro, i arrangemang av Kristna läkare och medicinare (KLM)

Medverkande: David Holford, Johan Holmdahl, Gabriel Sjölin och Elizabeth Qian

Anmälan per e-post: wandaesperaringott@gmail.com