Denna webbplats vänder sig till läkare

»Lucia-möte« i Väst-SÄL

Väst-SÄLs »Lucia-möte«

Tid: Tisdagen den 12 december, kl 11.30.

Lokal: Örgryte församlingshem.

Program: 11.30 Mingel och glögg; 12.00 Föredrag av prof.em. Hain Rebas »Finland 100 år«; 13.00 Julbord.

Kostnad: 300 kr. Bindande anmälan senast 6 december till Malin Lindh via e-post: malin.lindh01@gmail.com eller telefon 073-8015175.