Målinriktad behandling vid bröstcancer

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap.

  • Tid: 13 oktober kl 18.00
  • Plats: Zoom-möte

Program: Anti-Her2-terapi – överläkare Leif Klint
OlympiA-BM-studien – docent/överläkare Barbro Linderholm
CDK4/6 och PIK3CA-hämmare – specialistläkare Karolina Larsson
Optima-studien och genexpression inför RT – professor/överläkare Per Karlsson

Aktuell Zoom-länk till mötet kommer att mailas ut den 11 oktober.