Denna webbplats vänder sig till läkare

Malmö läkareförening – föreläsning

Malmö läkareförening inbjuder medlemmarna till föreläsning i Bengt Zederfeldts föreläsningsfond. 

Tid: Tisdagen den 14 maj.

Plats: MFC Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, plan 1.

Föreläsning: Olle Matsson, professor i kemi och författare: »Allt är gift – om dödliga ämnen och deras roll i historien«

Program: 17.00–17.30 Samling, frukt och vatten; 17.30–ca 18.30: Föreläsning av Olle Matsson; ca 18.45 Måltid i CRC:s restaurang, Jan Waldenströms gata 27, (ingång sker via terrassen på baksidan mot Pildammen).

OBS! Förhandsanmälan, senast den 7 maj, är absolut nödvändig till såväl föredrag som måltid. Anmälan till måltid är bindande. Mail: exp.lf.malmo@skane.se, fax 040-33 60 64, internpost Inga Marie Nilssons gata 25, plan 2, SUS Malmö.

Bengt Zederfeldts Föreläsningsfond instiftades 1999-02-01 till minne av professor Bengt Zederfeldt, ordförande i Malmö Läkareförening 1994–1999.