Denna webbplats vänder sig till läkare

Malmö Läkareförening

Malmö Läkareförening, föreläsning i Bengt Zederfeldts föreläsningsfond, tisdagen den 20 januari, Lilla lokalen, plan 1, MFC, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Program

17.00 Samling

17.30 Nils Uddenberg: Psykiatrins utveckling med skånska aspekter

18.45 Buffé på Locus Medicus Malmoensis

Förhandsanmälan till föredrag och måltid är nödvändig och görs senast den 15 januari per e-post: kansli@mlf.nu eller fax 040-92 47 77