Medicinhistoriska föreningen, Göteborg – Årsmötesförhandlingar

Datum: Tisdagen den 25 februari kl 18.30.

Lokal: Caroline Wijks sjuksköterskehem, Vasa Kyrkogata 5, Göteborg.

Föredrag: »Om barnmorskornas och förlossningskonstens historia« av Christina Lernbrink, barnmorska.

Anmälan till eftersitsen till Birgitta Patriksson senast söndagen den 23 februari Tel: 031-871034, mobil 0707-507322, e-post: medhistbp@gmail.com.