Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska föreningen, Göteborg

Möte och föredrag i medicinhistoriska föreningen, Göteborg.

Datum: Tisdagen den 9 april, kl 18.30.

Lokal: Caroline Wijks sjuksköterskehem, Vasa Kyrkogata 5,

»HIV. Från apa till human pandemi«

Föredragshållare: professor Tomas Bergström.

Anmälan till eftersitsen till Birgitta Patriksson senast söndagen den 7 april. Tel: 031-871034, mobil 0707-507322, mail: medhistbp@gmail.com.