Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska föreningen i Göteborg

Tid: Tisdagen den 21 april, kl 18:30

Lokal: Caroline Wijks sjuksköterskehem, Vasa Kyrkogata 5.

Program: ”Alzheimers sjukdom”, professor Henrik Zetterberg.

Anmälan till eftersitsen till Birgitta Patriksson senast söndagen den 19 april. Birgitta Patriksson tel: 031-871034, mobil 0707-50 73 22 medhistbp@gmail.com