Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska föreningen i Göteborg – föreläsning & eftersits

 

Datum: Tisdagen den 12 november kl 18.30.

Lokal: Caroline Wijks sjuksköterskehem.

Föreläsning: »Det femte Sahlgrenska – moderniseringsprojektet 1936–1959«.

Robert Wallsson, pedagog och Lisa Sputnes Mouwitz, museichef, Medicinhistoriska museet.

Anmälan till eftersitsen till Birgitta Patriksson senast söndagen den 10 november

Tel: 031-87 10 34, mobil 0707-50 73 22, e-mail: medhistbp@gmail.com.