Medicinhistoriska föreningen i Göteborg

Medicinhistoriska föreningen i Göteborg, föredrag onsdagen den 2 april, kl 18.30, Caroline Wijks sjuksköterskehem, Vasa Kyrkogata 5

Ingemar Nilsson: Striden mellan läkare och kirurger i 1700-talets Sverige

Anmälan till eftersits görs senast 30 mars till Birgitta Patriksson, tel 031-87 10 34, 0707-50 73 22, e-post: medhistbp@gmail.com