Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska föreningens årsmöte

Årsmöte medicinhistoriska föreningen i Göteborg

  • Tisdagen den 15 februari kl 18:30.

(kan ändras om pandemiutvecklingen eller restriktioner gör det nödvändigt)

  • Program:

Årsmötesförhandlingar
»Sven Johanssons film – en fördjupning utgående från material i Medicinhistoriska museets samlingar«. Lisa Sputnes Mouwitz, chef Medicinhistoriska museet
Professor Sven Johanssons film skildrar den teknik för behandling av lårbenshalsfrakturer som han utvecklade under 1930-talet. Filmen visas och under presentationen ger föremål och arkivmaterial från museets samlingar filmen ett sammanhang.

  • Lokal: Caroline Wijks sjuksköterskehem, Vasa Kyrkogata 5.

Anmälan till eftersitsen till Birgitta Patriksson senast söndagen den 13 februari.
Birgitta Patriksson, Rävekärrsgatan 163, 431 33 Mölndal tel: 031- 87 10 34, mobil 0707-50 73 22
medhistbp@gmail.com